De kleine lettertjes

Privacy Statement & Algemene Voorwaarden

Samengesteld voor optimale transparantie en helderheid.

Voorwaarden

 • MyTourist, gevestigd aan Havikerwaard 38 6994JG De Steeg (NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  https://mytourist.cloud
  Havikerwaard 38 6994JG De Steeg (NL)

  P. van Haren is de Functionaris Gegevensbescherming van MyTourist Hij/zij is te bereiken via [email protected]

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  MyTourist verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken en/of in correspondentie
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  MyTourist verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om diensten te kunnen leveren
  • MyTourist analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  MyTourist gebruikt géén geautomatiseerde besluitvorming. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MyTourist) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  MyTourist bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  MyTourist verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  MyTourist gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. MyTourist zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. MyTourist wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  MyTourist neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

 • Op alle diensten van MyTourist zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadat je gebruik hebt gemaakt van onze vrijblijvende proefperiode, ben je vrijblijvend in de mogelijkheid je account om te zetten naar geen gewenste abonnementsduur. Tijdens het activeringsproces in ons platform worden de Algemene Voorwaarden overhandigd. Na activatie van je account worden deze tevens per mail verzonden.

 • In de verwerkersovereenkomst leggen we de verantwoordelijkheid vast over het verwerken van persoonsgegevens. Nadat je gebruik hebt gemaakt van onze vrijblijvende proefperiode, ben je vrijblijvend in de mogelijkheid je account om te zetten naar geen gewenste abonnementsduur. Tijdens het activeringsproces in ons platform wordt deze overeenkomst overhandigd. Na activatie van je account worden deze tevens per mail verzonden.

 • Om een MyTourist proefaccount te activeren, wordt een overeenkomst opgesteld die digitaal kan worden ondertekend. Na het aanmaken van een vrijblijvend proefaccount kan direct een conceptovereenkomst worden ingezien in de activatiestappen van je licentie. Na inzage kan de overeenkomst, tezamen met de overige documenten (algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst) worden geaccepteerd.

Patrick van MyTourist