Hotel reserveringssysteem

Plug&Play, centraal en eenvoud

Centrale blacklist

Laten we elkaar helpen en waarschuwen voor onprettige verblijvers.

Gasten die overlast veroorzaken, in welke vorm dan ook, kunnen op een centrale blacklist worden geplaatst. Wordt er een reservering geplaatst (eventueel via een externe provider) die wij kunnen traceren, dan zal dit kenbaar worden gemaakt. Zo houd je vervelende gasten buiten de deur of ben je extra alert.

Speelt in op trends

Vooruitstrevend om bezoekers te overtuigen. Steeds een stapje verder en altijd koploper.

Gratis proberen