Average Daily Rate (ADR)

De Average Daily Rate voor hotels?">ADR (Average Daily Rate) is een KPI die veel wordt toegepast bij hotels. Het brengt de gemiddelde prijs per nacht over de beschikbare kamers in kaart en helpt bij het meten van prestaties.

Al jaren worden door middel van de Average Daily Rate voor hotels?">ADR (Average Daily Rate) de prestaties van hotels gemeten. Wat is het en hoe bereken je de Average Daily Rate voor hotels?">ADR?

Wat is Average Daily Rate?

De Average Daily Rate voor hotels?">ADR is een belangrijke KPI binnen de hotel sector die de gemiddelde prijs per nacht weergeeft.

Met behulp van dit cijfer, eventueel in combinatie van andere Kritieke Prestatie Indicatoren, kunnen doelen worden gesteld en het al dan niet behalen van doelstellingen worden gemeten.

Benchmarking

Naast de interne informatie die de Average Daily Rate voor hotels?">ADR toonbaar maakt, is het waardevol dit te benchmarken. Oftewel, de Average Daily Rate voor hotels?">ADR kan worden vergeleken met (nabije) concurrenten. Dit brengt in beeld hoe een hotel presteert ten opzichte van andere hotels.

Average Daily Rate voor hotels?">ADR wordt vaak met de bezettingsgraad gecombineerd. Dit noemen we dan de RevPAR. Laatstgenoemde wordt vaak gezien als de ideale graadmeter voor het succes van hotels.

Dit betekent niet dat Average Daily Rate voor hotels?">ADR niet waardevol is, het geeft juist verdieping in de informatie om te weten te komen wat je moet doen voor meer omzet.

ADR van een hotel berekenen

De gemiddelde prijs per nacht kan worden berekend door de omzet te delen door het aantal bezette kamers. Dit over een bepaalde periode resulteert in een goede maatstaaf voor vergelijkingen.

Optimale ADR

De Average Daily Rate voor hotels?">ADR is optimaal wanneer deze in balans is met de bezettingsgraad en daarmee een zo hoog mogelijke RevPAR oplevert. Twee stellingen hierin zijn juist:

  • Het verhogen van de Average Daily Rate voor hotels?">ADR levert mogelijk in op de bezetting. Andersom kan een betere bezetting als achterliggende reden een lagere Average Daily Rate voor hotels?">ADR betekenen. Goede revenue management meet constant het balans en zorgt dat de cijfers in optimaal evenwicht zijn;
  • De Average Daily Rate voor hotels?">ADR is geen doel op zich, het streven moet zijn deze in balans te behouden. Bovendien hebben veel externe factoren en omstandigheden een belangrijke impact op de Average Daily Rate voor hotels?">ADR.

Het besluit van Gemeente Amsterdam over het niet meer toelaten van nieuwe hotels, heeft de Average Daily Rate voor hotels?">ADR bijvoorbeeld gemiddeld doen stijgen. Al tien jaar is gemiddeld 7% toename in toerisme in Amsterdam gemeten. Door deze toename in combinatie met een beperkte groei van overnachtingsgelegenheden (beperkt tot uitbreidingen en herindelingen met toenemende capaciteit) profiteren hoteleigenaren al jaren van een toenemende Average Daily Rate voor hotels?">ADR.

Hieruit blijkt weer dat externe omstandigheden leiden tot impactvolle wijzigingen. Dit benAverage Daily Rate voor hotels?">adrukt de kracht van het meten van de Average Daily Rate voor hotels?">ADR en benchmarking.

Aan de slag met het meten van je KPI’s? Start vandaag vrijblijvend met MyTourist en beleef hoe eenvoudig het is je hotel te monitoren en te sturen met onze krachtige totaaloplossing voor hotels.

Gepubliceerd op 12-06-2020 door Patrick van Haren

MyTourist helpt jouw accommodatie verder!

Bekijk de video rondleiding over de mogelijkheden en voordelen van MyTourist voor jouw accommodatie.
Bekijk video

Patrick van MyTourist